Chính Sách Bảo Mật
Cập nhật lần cuối 14:48:43 / 15-11-2018

Sự riêng tư của bạn là yếu tố quan trọng đối với Tuyendungyduoc.vn. Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật vì nó là một phần của Điều Khoản Sử Dụng nhằm quản lý việc sử dụng các Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn và các trang Web Tuyendungyduoc.vn.

Thông Báo Chính Sách này giải thích:

 • Loại thông tin cá nhân của bạn được Tuyendungyduoc.vn xử lý khi bạn sử dụng các Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn và/hoặc các trang Web Tuyendungyduoc.vn.
 • Cách thức Tuyendungyduoc.vn xử lý thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng các Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn và các trang Web Tuyendungyduoc.vn.
 • Mục đích Tuyendungyduoc.vn thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn.
 • Quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn.
 • Các bên thứ ba mà Tuyendungyduoc.vn có thể công bố thông tin cá nhân của bạn.
 • Tính bắt buộc hoặc tự nguyện đối với việc cung cấp thông tin cá nhân và hậu quả khi bạn từ chối cung cấp thông tin cá nhân trong trường hợp bắt buộc.
 • Cách thức Tuyendungyduoc.vn giữ gìn sự bảo mật và an ninh về thông tin cá nhân của bạn.

Mọi thay đổi sẽ được thông báo cho bạn thông qua địa chỉ e-mail mà bạn cung cấp khi đăng ký hoặc thông qua một thông báo phù hợp trên các trang web của Tuyendungyduoc.vn. Nếu có bất kỳ thay đổi quan trọng nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email (gửi đến địa chỉ e-mail đã đăng ký trong tài khoản của bạn) hoặc thông qua một thông báo trên Trang này trước khi sự thay đổi có hiệu lực. Những thay đổi này sẽ áp dụng cho việc sử dụng các Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn và các trang Web Tuyendungyduoc.vn sau khi Tuyendungyduoc.vn đã gửi thông báo cho bạn. Nếu bạn không muốn chấp nhận các Điều khoản mới, bạn không nên tiếp tục sử dụng Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn và/hoặc các trang Web Tuyendungyduoc.vn. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn và/hoặc các trang Web Tuyendungyduoc.vn sau khi các thay đổi có hiệu lực, việc bạn sử dụng Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn và/hoặc các trang Web Tuyendungyduoc.vn thể hiện sự đồng ý của bạn đối với các ràng buộc tại các Điều khoản mới.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Khi đăng ký Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn
  • Khi đăng ký bất cứ Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn nào tại Tuyendungyduoc.vn, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định để thiết lập tài khoản của bạn.
  • Bất cứ thông tin cá nhân nào do Tuyendungyduoc.vn yêu cầu được đánh dấu “Bắt buộc”, bạn phải cung cấp và đồng ý để Tuyendungyduoc.vn xử lý thông tin này. Nếu bạn không đồng ý cung cấp thông tin cá nhân này và/hoặc không đồng ý để chúng tôi xử lý thông tin theo quy định tại Thông Báo Chính Sách này, Tuyendungyduoc.vn sẽ không thể cung cấp các dịch vụ liên quan và việc đăng ký dịch vụ của bạn sẽ bị từ chối.
 2. Từ việc sử dụng Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn và/hoặc các trang Web Tuyendungyduoc.vn của bạn
  • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ bạn khi bạn chọn lựa tham gia vào bất kỳ Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn và/hoặc các trang Web Tuyendungyduoc.vn. Dưới đây là các ví dụ về thông tin cá nhân mà Tuyendungyduoc.vn có thể thu thập trực tiếp từ bạn:
   - Tuổi 
   - Ngày sinh 
   - Điện thoại cố định hoặc số điện thoại di động 
   - Hình cá nhân 
   - Học vấn 
   - Sở thích cá nhân 
   - Kinh nghiệm làm việc 
   - Các thông tin khác liên quan đến CV của bạn: 
   + Nếu bạn lựa chọn để thêm người giới thiệu trong hồ sơ, Tuyendungyduoc.vn sẽ yêu cầu tên, số điện thoại, email, vị trí công việc và các thông tin cụ thể khác của những người này. Thông tin này sẽ được đính kèm trong hồ sơ xin việc của bạn và nhà tuyển dụng có thể liên lạc họ để lấy thông tin tham khảo cho hồ sơ xin việc của bạn.
   + Nếu bạn muốn Tuyendungyduoc.vn ngưng xử lý thông tin cá nhân của bạn, Tuyendungyduoc.vn sẽ không thể cung cấp các dịch vụ liên quan cho bạn.
 3. Khi bạn truy cập các trang Web Tuyendungyduoc.vn
  • Khi bạn truy cập bất cứ trang Web Tuyendungyduoc.vn nào, máy chủ trang web của chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin truy cập của bạn tại các trang web này, bao gồm địa chỉ IP, thời gian, ngày và thời lượng truy cập. Địa chỉ IP của bạn là thiết bị định dạng duy nhất cho máy tính của bạn hoặc các thiệt bị truy cập khác.
  • vn có thể theo dõi quá trình truy cập của bạn tại bất cứ trang Web Tuyendungyduoc.vn nào bằng cách cài đặt một “cookie” trong máy tính của bạn hoặc các thiết bị truy cập khác khi bạn đăng nhập. Cookies là các tập tin văn bản nhỏ được đặt trên máy tính của bạn hoặc thiết bị truy cập khác bởi các trang web mà bạn truy cập. Chúng được sử dụng rộng rãi để làm cho trang web hoạt động, hoặc hoạt động hiệu quả hơn, cũng như cung cấp thông tin cho chủ sở hữu của các trang web.
  • Cookies cho phép Tuyendungyduoc.vn lưu lại các trang ưa thích của bạn để bạn sẽ không phải đăng nhập lại trong lần truy cập sau. Cookies cũng giúp Tuyendungyduoc.vn thu thập luồng dữ liệu truy cập ẩn danh để theo dõi xu hướng và mẫu người dùng. Tuyendungyduoc.vn có thể sử dụng luồng dữ liệu truy cập ẩn danh để giúp các nhà quảng cáo cung cấp quảng cáo nhắm tới mục tiêu tốt hơn.
  • Bạn có thể gỡ bỏ cookies bằng cách làm theo các hướng dẫn được cung cấp trong tập tin “giúp đỡ” trình duyệt internet của bạn. Bạn nên hiểu rằng một số nội dung của một số trang web nhất định sẽ không hiển thị nếu bạn cài đặt trình duyệt internet của bạn không chấp nhập cookies.
  • vn cũng sử dụng các mã ghi rõ ràng trong email định dạng HTML để xác định các email nào đã được mở bởi người nhận. Điều này cho phép Tuyendungyduoc.vn đánh giá tính hiệu quả của các phương tiện truyền thông nhất định và hiệu quả của các chiến lược tiếp thị của công ty.
  • Các đối tác và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng cookies để thu thập thông tin về cách sử dụng của các trang Web Tuyendungyduoc.vn. Chính sách bảo mật của chúng tôi không bao gồm việc sử dụng cookies của đối tác và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không có quyềntruy cập hoặc kiểm soát các cookies này.

MỤC ĐÍCH THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Mục đích Tuyendungyduoc.vn xử lý thông tin cá nhân của bạn như sau:
  • Xác định danh tính của bạn.
  • Đánh giá và/hoặc xác định khả năng làm việc và mức độ tín nhiệm của bạn.
  • Cung cấp Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn mà bạn đã yêu cầu.
  • Điều hành và quản lý các Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn đã cung cấp cho bạn.
  • Liên lạc với bạn các vấn đề liên quan đến Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn.
  • Cải thiện các cơ hội thay đổi công việc của bạn hoặc sắp xếp các dịch vụ cụ thể cho bạn.
  • Xác minh trình độ học vấn và nghề nghiệp của bạn bằng việc liên lạc trường học/cao đẳng/đại học/viện nghiên cứu/các cơ quan chuyên môn.
  • Xử lý đơn yêu cầu Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn mà bạn đã yêu cầu.
  • Điều tra và giải quyết các Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn như khiếu nại hoặc thắc mắc khác mà bạn gởi đến Tuyendungyduoc.vn liên quan đến các Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn.
  • Giám sát và cải thiện việc thực hiện Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn và các trang Web Tuyendungyduoc.vn.
  • Duy trì và phát triển Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn và các trang Web Tuyendungyduoc.vn.
  • Am hiểu về các nhu cầu thông tin và liên lạc của bạn để Tuyendungyduoc.vn nâng cao và điều chỉnh các Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn.
  • Tiến hành nghiên cứu và phát triển và phân tích thống kê liên quan đến các Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn để xác định xu hướng và phát triển các dịch vụ mới đáp ứng ứng sự quan tâm của bạn.
  • Hỗ trợ Tuyendungyduoc.vn am hiểu các lựa chọn duyệt thông tin ưu tiên của bạn trên các các trang web Tuyendungyduoc.vn để Tuyendungyduoc.vn có thể điều chỉnh nội dung phù hợp.
  • Phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận.
 2. Bạn không thể hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích quy định tại Khoản 2.1 nêu trên. Nếu bạn không đồng ý để Tuyendungyduoc.vn xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích trên, bạn phải chấm dứt thỏa thuận liên quan của bạn với Tuyendungyduoc.vn cho các Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn và ngừng sử dụng các trang Web Tuyendungyduoc.vn.
 3. vn sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn trước khi xử lý thông tin cá nhân ngoài các mục quy định tại Khoản 2.1.
 4. Ngoài ra, Tuyendungyduoc.vn có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:
  • Thúc đẩy và giới thiệu đến bạn: 
   - Các Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn khác. 
   - Các dịch vụ của các bên thứ ba mà Tuyendungyduoc.vn thấy phù hợp với sự quan tâm của bạn.
  • Gửi đến bạn các tin nhắn chúc mừng và/hoặc tin nhắn thông báo lỗi trên các trang Web Tuyendungyduoc.vn và/hoặc các Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn.
  • Gửi đến bạn các hướng dẫn, lời khuyên và thông tin khảo sát để tối đa hóa sự phát triển nghề nghiệp của bạn bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc việc sử dụng các Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn và/hoặc các trang Web Tuyendungyduoc.vn.

CV cá nhân

 1. vn trao cho bạn sự chọn lựa để CV của mình trong Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ Tuyendungyduoc.vn Có hai cách để thực hiện:
  • Bạn có thể lưu trữ hồ sơ của bạn trong Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ Tuyendungyduoc.vn, nhưng không cho phép hồ sơ này được tìm kiếm bởi Nhà tuyển dụng hoặc các Đơn vị quảng cáo hoặc các Chủ sở hữu tài khoản Tuyendungyduocpartner. Không cho phép hồ sơ của bạn được tìm kiếm có nghĩa là bạn có thể sử dụng nó để nộp đơn xin việc trực tuyến, nhưng Nhà tuyển dụng hoặc các Đơn vị quảng cáo hoặc các Chủ sở hữu tài khoản Tuyendungyduocparrtner sẽ không có quyền truy cập để tìm kiếm thông qua cơ sở dữ liệu Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ Tuyendungyduoc.vn.
  • Bạn có thể cho phép hồ sơ của bạn được tìm kiếm bởi những Nhà tuyển dụng hoặc các Đơn vị quảng cáo hoặc các Chủ sở hữu tài khoản Tuyendungyduocpartner . Khi bạn lựa chọn để hồ sơ của mình được tìm kiếm, toàn bộ thông tin lý lịch và thông tin cá nhân của bạn sẽ hiển thị đối với các Nhà tuyển dụng hoặc các Đơn vị quảng cáo hoặc các Chủ sở hữu tài khoản Tuyendungyduocpartner khi họ tải xuống qua Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ Tuyendungyduoc.vn.
 2. vn nỗ lực hạn chế quyền truy cập vào Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ Tuyendungyduoc.vn mà chỉ dành cho những người đã đăng ký với các Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn, những người này có thể giữ lại một bản sao của hồ sơ của bạn trong các tập tin hoặc cơ sở dữ liệu riêng của họ.
 3. vn sẽ thực hiện các bước hợp lý để các bên chưa được đề cập ở trên sẽ không đạt được quyền truy cập vào Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ Tuyendungyduoc.vn, khi chưa có sự đồng ý của Tuyendungyduoc.vn. Tuy nhiên, Tuyendungyduoc.vn không chịu trách nhiệm đối với việc lưu giữ, sử dụng hoặc tính bảo mật của hồ sơ của bất kỳ bên thứ ba nào.
 4. Mặc dù quy định tại Khoản 3.1, Tuyendungyduoc.vn có quyền truy cập đầy đủ đến hồ sơ của bạn cho mục đích quy định tại Khoản 2.1 để thực hiện các Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn.

LỰA CHỌN VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Bạn có thể có những quan tâm về quyền bảo mật khác nhau. Mục tiêu của Tuyendungyduoc.vn là làm rõ các thông tin mà chúng tôi thu thập, để bạn có thể có các lựa chọn ý nghĩa về cách sử dụng. Ví dụ: - Bạn có thể kiểm soát người mà bạn muốn chia sẻ thông tin cá nhân. 
  - Bạn có thể xem lại và kiểm soát việc đăng ký của bạn đối với các lựa chọn tiếp thị khác nhau, các Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn. 
  - Bạn có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân và các mục ưa thích bất cứ lúc nào. 
  - Bạn có thể lựa chọn không tiếp nhận bất cứ tài liệu tiếp thị nào từ Tuyendungyduoc.vn. 
  - Bạn cũng có thể đăng ký các Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn bổ sung bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang chủ của chúng tôi.
 2. Bạn có thể xóa tài khoản của mình bất cứ lúc nào và khi đó Tuyendungyduoc.vn sẽ hủy tất cả quyền try cập đến tài khoản và hồ sơ trong cơ sở dữ liệu. Việc xóa tài khoản của bạn sẽ không ảnh hưởng đến những hồ sơ mà bạn đã gởi đến các Nhà tuyển dụng hoặc được lưu xuống bởi các Nhà tuyển dụng, Chủ sở hữu tài khoản (muốn có CV).

LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Tuyendungyduoc.vn sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích quy định tại Khoản 2 bên trên và cho bất cứ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào.

BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. vn cam kết bảo mật thông tin cá nhân. Tuyendungyduoc.vn có quy trình kỹ thuật, hành chính và vật chất thích hợp để chống mất mát, trộm cắp và lạm dụng, cũng như chống lại việc truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và tiêu hủy thông tin. Thông tin nhạy cảm (như là số thẻ tín dụng) được nhập vào các dịch vụ cổng thanh toán của chúng tôi sẽ được mã hóa trong quá trình truyền tải thông tin bằng cách sử dụng công nghệ SSL.
 2. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc bảo mật trên trang Web của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi Hotro@Tuyendungyduoc.vn.

NHỮNG BÊN ĐƯỢC CÔNG BỐ THÔNG TIN

 1. Thông tin cá nhân đề cập ở Khoản 1 trên đây có thể được công bố đến các bên thứ ba sau đây nhằm giúp Tuyendungyduoc.vn quản lý hiệu quả việc kinh doanh bao gồm cung cấp các Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn cho bạn để đạt được mục đích tại Khoản 2:
  • Các Nhà tuyển dụng
  • Các bên thứ ba ký hợp đồng với Tuyendungyduoc.vn để hỗ trợ Tuyendungyduoc.vn thực hiện tất cả hoặc một phần các Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn cho bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, các dịch vụ sau: - Dịch vụ hồ sơ/đánh giá. 
   - Dịch vụ nghiên cứu thị trường và phân tích sử dụng trang web.
  • Các đối tác chiến lược làm việc với Tuyendungyduoc.vn để cung cấp các Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn hoặc để hỗ trợ tiếp thị và giới thiệu các Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn và/hoặc các trang Web Tuyendungyduoc.vn.
  • Trường học/cao đẳng/đại học/viện nghiên cứu mà bạn đã theo học hoặc người giới thiệu để xác minh trình độ học vấn của bạn.
  • Các cơ quan chuyên môn nơi bạn được công nhận trình độ chuyên môn.
  • Các tư vấn chuyên nghiệp của Tuyendungyduoc.vn khi có nhu cầu tìm hiểu cơ bản với mục đích tư vấn cho Tuyendungyduoc.vn.
  • Bất cứ bên thứ ba nào sở hữu một phần hoặc tất cả tài sản hoặc việc kinh doanh của Tuyendungyduoc.vn (bao gồm các khách hàng và các khoản phải thu thương mại) nhằm mục đích hỗ trợ bên thứ ba tiếp tục cung cấp một phần hoặc toàn bộ các Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn mà họ sở hữu.
  • Các trường hợp khác được cho phép theo quy định pháp luật về bảo mật dữ liệu.
 2. Ngoài những trường hợp ở trên, bạn sẽ được thông báo khi thông tin cá nhân của bạn có thể đi đến các bên thứ ba, và bạn sẽ có cơ hội lựa chọn không chia sẻ thông tin này.
 3. vn không bán hoặc cho thuê bất cứ thông tin cá nhân đã thu thập nào cho bất kỳ bên nào khác.

NGHĨA VỤ CỦA BẠN ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

 1. Bạn có trách nhiệm cung cấp cho Tuyendungyduoc.vn các thông tin của bạn và cá nhân của người nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi một cách chính xác, không gây nhầm lẫn, đầy đủ và gần nhất, và có trách nhiệm cập nhật thông tin cá nhân này khi có sự sai lệch, nhầm lẫn, không đầy đủ và lỗi thời bằng cách liên lạc với Tuyendungyduoc.vn qua email Hotro@Tuyendungyduoc.vn.
 2. Trong trường hợp bạn có nhu cầu cung cấp thông tin cá nhân của một người nào đó cho Tuyendungyduoc.vn mà không phải là thông tin của bạn (ví dụ, người giới thiệu hoặc người đảm lãnh). Trong trường hợp này, bạn nên thông báo những người này về việc cung cấp thông tin cá nhân của họ cho Tuyendungyduoc.vn, nhằm đảm bảo sự đồng ý của họ cho việc cung cấp thông tin và để họ biết địa chỉ để tìm Thông Báo Chính Sách này (tại mục Chính Sách Bảo Mật trên trang web của chúng tôi).

CHUYỂN THÔNG TIN CÁ NHÂN NGOÀI PHẠM VI ĐỊA PHƯƠNG CỦA BẠN

Tuyendungyduoc.vn có thể cần chuyển thông tin cá nhân của bạn ra ngoài phạm viđịa phương của bạn nếu có bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ hoặc các đối tác chiến lược (“các công ty nước ngoài”) tham gia cung cấp một phần các Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn.

CÁC TRANG LIÊN KẾT

 1. Các trang Web Tuyendungyduoc.vn có thể chứa các liên kết đến các trang của bên thứ ba.
 2. vn không chịu trách nhiệm đối với các trang web của các bên thứ ba này. Bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn sẵn có trên các trang đó sẽ không được hưởng lợi từ Chính Sách Bảo Mật này và sẽ phụ thuộc vào chính sách bảo mật của bên thứ ba liên quan (nếu có).
 3. Bạn có thể truy cập và trang của chúng tôi bằng cách sử dụng dịch vụ đăng nhập như là Facebook Connect. Dịch vụ này sẽ xác thực danh tính của bạn và cung cấp cho bạn các tùy chọn để chia sẻ thông tin cá nhân nhất định với chúng tôi như tên và địa chỉ email để nhập trước vào mẫu đăng ký của chúng tôi. Các dịch vụ như Facebook Connect cung cấp cho bạn các tùy chọn để đăng thông tin về các hoạt động của bạn trên trang web này trên trang hồ sơ cá nhân của bạn để chia sẻ với những người khác trong mạng lưới của bạn.
 4. Trang web của chúng tôi bao gồm các Tính năng Truyền thông Xã hội, chẳng hạn như các widget và nút Facebook, hoặc các chương trình tương tác mini chạy trên trang web của chúng tôi. Những tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP của bạn, trang mà bạn đang truy cập trên trang web của chúng tôi, và có thể cài đặt cookies để kích hoạt các Tính năng hoạt động tốt. Các Tính năng Truyền thông Xã hội và các widget được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc cung cấp trực tiếp trên trang web của chúng tôi. Sự tương tác của bạn với những Tính năng này được quản lý bởi chính sách bảo mật của bên cung cấp.

SỰ ĐỒNG Ý CỦA BẠN

 1. Khi sử dụng các Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn và/hoặc các trang Web Tuyendungyduoc.vn, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Tuyendungyduoc.vn như được mô tả ở phần trên (có thể thay đổi theo thời gian) trừ khi và cho đến khi bạn thông báo điều ngược lại với Tuyendungyduoc.vn tại đây.
 2. Bên cạnh đó, bạn đồng ý với việc người giới thiệu, các trường học/cao đẳng/đại học/ học viện mà bạn đã theo học, các cơ quan chuyên môn nơi bạn được công nhận trình độ chuyên môn và các Nhà tuyển dụng công bố thông tin các nhân của bạn với Tuyendungyduoc.vn.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Nếu bạn có câu hỏi về Thông Báo Chính Sách này, hãy truy cập vào mục Trợ Giúp Trợ Giúp Các Câu Hỏi Thường Gặp trên các trang Web Tuyendungyduoc.vn. Tuyendungyduoc.vn yêu cầu thông tin về tên, số điện thoại, địa chỉ email và bình luận của bạn để Tuyendungyduoc.vn có thể phản hồi sự quan tâm của bạn một cách hiệu quả và tiến hành cải thiện các Dịch vụ Tuyendungyduoc.vn và/hoặc các trang Web Tuyendungyduoc.vn.