Quy Định Đăng Tin
Cập nhật lần cuối 14:45:19 / 15-11-2018

  1. THÔNG TIN NHÀ TUYỂN DỤNG.

Tên công ty: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên công ty bằng tiếng Việt có dấu.

Tiêu đề tuyển dụng: Ghi rõ ràng và chính xác nội dung cần tuyển dụng (Ví Dụ: Kỹ thuật viên xét nghiệm, Điều dưỡng viên…)

 a: Ghi đầy đủ và chính xác ngày hết hạn tuyển dụng.

  1. TIN TUYỂN DỤNG
  2. Yêu cầu chung.

 Tất cả các thông tin đều được viết bằng tiếng Việt có dấu, viết hoa đúng quy định (danh từ riêng, tên riêng…)

 Được phép viết tắt các từ ngữ chuyên ngành thông dụng, hay các cụm từ viết tắt thông dụng (BHYT – Bảo hiểm y tế…)

 Một tin tuyển dụng chỉ được tuyển dụng cho 01 vị trí duy nhất. 

 Sử dụng đúng các từ ngữ liên quan tới chuyên ngành y dược.

  1. Mô tả công ty.

 Mô tả không dài dòng, khoảng từ 100 – 250 kí tự cho mỗi mục mô tả công ty.

 Không chứa nội dung tuyển dụng trong mục mô tả công ty.

  1. Mô tả công việc.

Mô tả chính xác, ngắn gọn và rõ ràng nhất các thông tin mà khách hàng muốn truyền tải.

Viết theo hình thức gạch đầu dòng các ý chính.

Không nên để mô tả công việc quá ngắn.

Không viết lan man quá dài và đặc biệt không viết tắt các từ không phải cụm từ thông dụng

  1. Yêu cầu.

Viết theo hình thức gạch đầu dòng.

Mô tả rõ yêu cầu đối với các ứng viên ứng tuyển (Ví dụ: yêu cầu nữ, chiều cao, trình độ đại học…)

Không viết quá sơ sài tránh trường hợp không đủ thông tin để căn cứ lọc ứng viên.

Không viết tắt các cụm từ không thông dụng.

  1. Quyền lợi.

Đưa ra chính xác các quyền lợi mà bạn có thể cung cấp cho ứng viên.

Trình bày theo hình thức gạch đầu dòng.

Không quảng bá về Bệnh viện, phòng khám trong mục này.

Không viết tắt các từ ngữ không thông dụng.