Sự kiện - Hội thảo - Cuộc thi nổi bật

Xoay quanh các chủ đề liên quan đến kỹ năng, học tập, giúp các bạn trẻ
đặc biệt là sinh viên tiếp cận nhiều cơ hội để phát triển bản thân tốt nhất

HỘI THẢO: Ngành Y tế và Quan hệ Cộng đồng

03/04/2016
Hà Nội
Giới thiệu
HỘI THẢO: Ngành Y tế và Quan hệ Cộng đồng
Vui mừng thông báo với các Anh Chị Em đồng nghiệp, đặc biệt là các đồng nghiệp khu vực phía Bắc, BTC chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho workshop "Ngành Y Tế và Quan Hệ Cộng Đồng" được tổ chức vào sáng ngày 3.4.2016 tại Hội trường Bệnh viện ĐK Đống Đa Hà Nội.

Hội thảo với hai nội dung báo cáo đã được các đồng nghiệp khu vực phía Nam đón nhận nhiệt tình và công nhận tính cần thiết, hữu ích của nó:
1. Chiến lược truyền thông cho bệnh viện và xử lý khủng hoảng truyền thông sau sự cố y khoa - Bà Nguyễn Thị Thu Hồng
2. Làm chủ cảm xúc trong giao tiếp ứng xử tại môi trường bệnh viện - Bs Phan Thị Ngọc Linh

Lần này đặc biệt có sự chia sẻ của Chị Nguyễn Thị Thu Hồng, một đồng nghiệp bên ngành truyền thông - báo chí nhiều kinh nghiệm và rất tâm huyết với ngành y, với những việc chúng ta đang làm. Dù mới kết nối được với Chị trong một thời gian ngắn, nhưng Chị đã hỗ trợ Tôi rất nhiều ý tưởng và sắp tới là các hoạt động thiết thực.
Đơn vị tổ chức
BTC