PKĐK Việt Tâm

Bắc Giang

31/10/2020
Bắc Giang

Ứng tuyển nhanh Xem thêm việc khác

Mô tả công việc

Bác sĩ đứng tên trong giờ

Yêu cầu ứng viên

Có CCHN 36 tháng mắt có thể đứng tên trong giờ

Quyền lợi được hưởng

Mức hợp tác 9-12tr

Về chúng tôi

PKĐK Việt Tâm

Có thể bạn quan tâm