Nội dung khóa học

Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế dành cho đối tượng cử nhân Sinh học, Hoá học,.. có nguyện vọng công tác tại các cơ sở khám chữa bệnh chưa được đào tạo về kiến thức y khoa và được cấp chứng chỉ hành nghề.

Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Đại học Y Dược Tp HCM phối hợp Viện Pasteur Tp HCM thông báo chiêu sinh lớp “Kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm’’, nhằm tạo điều kiện cho các học viên có nhu cầu học, làm việc tại PXN các cơ sở y tế và hỗ trợ cấp chứng chỉ hành nghề theo Thông tư 41/2015/TT-BYT sửa đổi” (thông tư đính kèm).

Chứng nhận mãn khóa:
- Chứng nhận Kỹ Thuật Y học chuyên ngành xét nghiệm
- Chứng nhận An toàn Sinh học
- Chứng nhận Quản lý chất lượng xét nghiệm