Nội dung khóa học
Đối tượng : Các Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh và Bác sĩ lâm sàng.

Thời gian và địa điểm học :

- Khai giảng : ngày 21.05.2018

- Thời gian học : 04 ngày, từ ngày 21.05.2018 đến 24.05.2018

- Địa điểm học : Giảng đường 3D (lầu 3), tòa nhà 15 tầng, Đại học Y Dược TP.HCM số 217 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TP.HCM.