Nội dung khóa học
Mục tiêu : Tham khảo trong file đính kèm.

Đối tượng : Học viên Cao học và Sinh viên Đại học làm Luận văn tốt nghiệp của các Trường Đại học có ngành học liên quan.

Thời gian và địa điểm học :
- Thời gian học :
+ Học viên Cao học: 12 tháng
+ Sinh viên Đại học: 4-6 tháng
- Địa điểm học : Trung tâm Y Sinh học Phân tử - Đại Học Y Dược TP.HCM, số 217 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, TP.HCM