Lớp đào tạo y khoa liên tục: Hình ảnh học thần kinh
Giảng viên:
Số lượng:4 ngày
Đánh giá:
20 học viên/1 khóa
Lớp “Điều dưỡng chăm sóc sức khỏe tâm thần” khóa 1
Giảng viên:
Số lượng:3 tháng
Đánh giá:
50 học viên/1 khóa
Lớp “Phẫu thuật nội soi khớp cơ bản
Giảng viên:
Số lượng:2 tháng
Đánh giá:
20 học viên/1 khóa
Lớp “Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình” khóa 11
Giảng viên:
Số lượng:3 tháng
Đánh giá:
30 học viên/1 khóa
Lớp làm luận văn tốt nghiệp cho sinh viên đại học và học viên cao học
Giảng viên:
Số lượng:4-6 tháng
Đánh giá:
20 học viên/1 khóa
Lớp “Khám Nội soi Tiêu hóa
Giảng viên:
Số lượng:3 tháng
Đánh giá:
1 - 20 học viên/1 khóa
Lớp ngắn hạn chứng chỉ Điều dưỡng đa khoa năm 2018
Giảng viên:
Số lượng:6 tháng
Đánh giá:
20 học viên/1 khóa
Lớp ngắn hạn chứng chỉ: Vật lý trị liệu năm 2018
Giảng viên:
Số lượng:Liên hệ
Đánh giá:
20 học viên/1 khóa
Lớp ngắn hạn chứng chỉ: Siêu âm tổng quát năm 2018
Giảng viên:
Số lượng:Liên hệ
Đánh giá:
20 học viên/1 khóa
Lớp ngắn hạn chứng chỉ: Răng Hàm Mặt năm 2018
Giảng viên:
Số lượng:Liên hệ
Đánh giá:
20 học viên/1 khóa
Lớp ngắn hạn chứng chỉ: Xét nghiệm y học năm 2018
Giảng viên:
Số lượng:Liên hệ
Đánh giá:
20 học viên/1 khóa
Lớp đào tạo Kỹ Thuật Y học chuyên ngành xét nghiệm
Giảng viên:
Số lượng:Liên hệ
Đánh giá:
20 học viên/1 khóa